Privacy & cookie statement

Bij Telecats zijn wij van mening dat de bescherming van persoonsgegevens niet alleen een kwestie van veiligheid of het naleven van een bepaald wettelijk kader is, maar een kwestie van individuele en organisatorische betrokkenheid. Het openbaar maken en delen van Telecats-standaarden door middel van deze privacybeleid (hierna het “Privacybeleid”) is van het grootste belang met betrekking tot de verwerking van de legitieme verwachtingen van de betrokkenen ten aanzien van hun Persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens die wij van u kunnen verkrijgen

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u ons geeft door formulieren in te vullen of te chatten op onze website. Wij kunnen ook informatie verzamelen wanneer u ons op de hoogte stelt van een probleem op onze Website.
 • Als u contact met ons opneemt, kunnen we een verslag van deze correspondentie bewaren en kunnen we onze communicatie vastleggen voor kwaliteits- en opleidingsdoeleinden.
 • Gegevens over uw bezoeken op onze website -met inbegrip van uw surfgegevens, uw pad, uw browsertaal, uw lokalisatiegegevens of andere communicatie-informatie- en de bronnen waartoe u toegang hebt.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens die wij van uw bezoek aan onze website gedurende 12 maanden, met uitzondering van de gegevens die zijn geanonimiseerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In sommige situaties kunnen wij uw gegevens echter voor langere periodes opslaan, ook gedurende de duur die in de service overeenkomst tussen u en Telecats staat vermeld.

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Uw Gegevens stellen ons in staat om ervoor te zorgen dat onze Website zo efficiënt mogelijk is en om u in staat te stellen deel te nemen aan de interactieve functies van de website. Zoals bijvoorbeeld:

 • Schat de omvang van ons publiek en de manier waarop zij onze website gebruiken.
 • Commerciële informatie te maximaliseren en informatie over onze producten, diensten of nieuwsbrief met u te delen, zolang u uw toestemming hebt gegeven om dergelijke informatie te ontvangen.

Wij kunnen uw Gegevens ook gebruiken om u te informeren over wijzigingen en ontwikkelingen van onze service. Wanneer u persoonsgegevens van een andere persoon met ons deelt, bevestigt u dat zij u toestemming hebben gegeven om namens hen te handelen en dat zij op de hoogte zijn gesteld van onze identiteit en de doeleinden van hun gegevensverwerking.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Naast de in paragraaf 1 genoemde elementen – Gegevens die wij van u kunnen verkrijgen – hebben wij technische maatregelen genomen om uw gegevens te verzamelen via uw unieke identificatiecode en cookies. Daarom kunnen wij uw informatie verzamelen, zoals een geanonimiseerde unieke identificatie, uw browser of uw besturingssysteem voor het beheer van het systeem, de verbetering van onze Website en het maken van rapporten (bijvoorbeeld via geaggregeerde informatie). Wij nemen alle nuttige voorzorgsmaatregelen om alleen statistische gegevens te delen over acties en surfgedrag van onze gebruikers die geen identificatie van een persoon mogelijk maken.

Cookiebeleid

Om dezelfde reden kunnen wij informatie over uw algemene gebruik van het internet verkrijgen door gebruik te maken van cookies (een klein bestandje dat op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen). Cookies helpen ons om onze website te verbeteren en bieden een meer gepersonaliseerde en verbeterde service.
Als u cookies wilt verwijderen, ga dan naar de instructies van uw browser om het bestand of de map te lokaliseren waar de gegevens worden opgeslagen.
U kunt het accepteren van cookies weigeren door de parameter te activeren waarmee u de installatie van cookies kunt weigeren. Als u echter voor deze parameter kiest, is het mogelijk dat sommige delen van onze Website niet voor u toegankelijk zijn. Als u de parameters van uw browser niet zo instelt dat deze cookies weigert, zal ons systeem cookies verzenden wanneer u verbinding maakt met onze Website. Telecats kan niet garanderen dat de data verzameld door deze cookies binnen de Europese unie blijft.

Het delen van persoonlijke gegevens met derden

Wij kunnen uw gegevens delen met derden (1) Ten behoeve van onze overeenkomst met u (2) Indien wij uw contactgegevens moeten bekendmaken of delen in geval van een wettelijke verplichting (3) In geval van informatie-uitwisseling met andere bedrijven en organisaties ter voorkoming van fraude.

Uw rechten

Bij Telecats zetten we ons in voor het handhaven van de rechten die de wet op de gegevensbescherming ons toekent. De onderstaande informatie zal u in staat stellen uw rechten uit te oefenen. U kunt een aanvraag doen via alle in de contact pagina aangegeven contactkanalen of via ons online formulier.

Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens: U heeft het recht om te weten of uw persoonsgegevens worden verwerkt door Telecats of haar partners. Indien dit het geval is, zullen wij u uitleggen hoe deze partners uw gegevens gebruiken en zullen wij u informeren over de doeleinden van de verwerking, wat voor soort gegevens worden verwerkt, aan wie en waar uw gegevens worden gedeeld, hoe lang ze worden opgeslagen en of uw gegevens het voorwerp uitmaken van een geautomatiseerde individuele besluitvorming. U kunt ons ook vragen om een duplicaat van uw gegevens te verstrekken. Dit kan leiden tot een redelijke vergoeding op basis van de mogelijke administratieve kosten die wij zouden kunnen hebben. Deze kosten zullen niet worden afgedwongen als wij uw gegevens delen door middel van uw recht op dataportabiliteit.

 • Recht op correctie: Het hebben van nauwkeurige gegevens is essentieel voor ons. Daarom zullen wij uw onjuiste gegevens zo snel mogelijk corrigeren.
 • Recht om te wissen (“recht om te worden vergeten”): Afgezien van eventuele tegenstrijdige maatregelen zullen wij uw gegevens wissen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met name wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn, of wanneer u om verwijdering van uw gegevens verzoekt.
 • Recht op beperking van de verwerking: U kunt Telecats vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of als u ons vraagt om uw persoonsgegevens te wissen. Bovendien kunt u ons vragen om de verwerking te beperken als u het recht heeft om bezwaar te maken tegen deze verwerking.
 • Recht op draagbaarheid: U kunt uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat ontvangen, zolang de verwerking maar geautomatiseerd gebeurt. Indien technisch mogelijk, kunt u uw persoonlijke gegevens direct doorsturen naar een andere controller.
 • Recht van verzet: In bepaalde omstandigheden en op grond van uw specifieke situatie heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u dit verzoek doet en dat het in overeenstemming is met de wet, zullen wij uw gegevens niet verwerken, tenzij wij aantonen dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is en die voorrang heeft op uw fundamentele rechten. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als dit nodig is om uw wettelijke rechten te kunnen vaststellen, uitoefenen of verdedigen.
 • Het recht om een klacht in te dienen: Indien u van mening bent dat Telecats dit Website Privacybeleid niet respecteert of dat uw rechten die de wet u toekent niet terecht door Telecats worden gewaarborgd, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een College voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. In alle gevallen kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: privacy@telecats.com

Tot slot zullen wij alle redelijke maatregelen nemen om elke ontvanger van persoonsgegevens op de hoogte te stellen van elke rectificatie of uitwissing van deze persoonsgegevens of deze persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt te zijn of onevenredige inspanningen vergt.

Wijzigingen in verband met ons privacybeleid

Elke wijziging die we in de toekomst in dit Privacybeleid zullen aanbrengen, zal op deze pagina worden gepubliceerd. Indien deze wijziging substantieel blijkt te zijn, verbinden wij ons ertoe u hiervan zo spoedig mogelijk met redelijke middelen op de hoogte te stellen.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres:privacy@telecats.com

Deze Privacy Policy & Cookieverklaring kan worden aangepast aan wijzigingen in wet- en regelgeving en/of de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van 14 Juni 2018. De meest recente versie kunt u altijd vinden op www.telecats.com.

Demo

Benieuwd hoe onze oplossingen werken? Vul je gegevens in en we nemen contact met je op om een demo sessie te plannen.

Let's talk

Waarmee kunnen wij helpen?

Get In Touch

How can we help you?