AI & Speech Routing

AI & Speech Routing

Het antwoord op de toegenomen complexiteit in klantcontact.

Betere klantreis en routing

Meer dan 90% van alle vragen wordt door onze Voicebot in 1 keer naar de juiste oplossing gerouteerd waardoor er tot 50% minder wordt doorverbonden.

Efficiënte inzet selfservice

Door slimmer te routeren wordt de bestaande online en voice selfservice tot 20% beter benut en ontstaan er nieuwe kansen voor selfservice.

Optimaliseer resources

Het doorgeven van de ingesproken vraag via CTI en het gebruik van CRM-informatie en kennis kan tot 45 seconden AHT per gesprek besparen.

AI & Speech Routing

Bekijk hoe het werkt

Ontdek in 3 minuten hoe Voicebots met AI en spraaktechnologie kunnen bijdragen aan een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.

Classificeer de vraag

In 1 keer naar de juiste oplossing.

Het achterhalen van de klantvraag werkt uitstekend met spraakherkenning. De beller kan in eigen woorden inspreken wat de vraag is. Op basis daarvan wordt 90% van alle vragen door de Voicebot in 1 keer naar de juiste oplossing gerouteerd. Hierdoor wordt er tot 50% minder doorverbonden en wordt de selfservice 20% beter benut.

Routing matrix

Tot 50% minder doorverbinden

Routing matrix
Natural Language Understanding

De meest natuurlijke manier van communiceren is het gebruik van onze stem. Met onze spraakherkenning en NLU luisteren we dus echt naar de stem van onze klant!

Slimme eenvoudige routering

Een simpel keuzemenu is niet meer toereikend. Slim routeren met spraakherkenning is het antwoord op de toegenomen complexiteit in klantcontact.

Routeren naar selfservice

Automatiseren met Voicebot.

Klanten die een vraag inspreken waarbij de oplossing een bestaande online selfservice applicatie is, ontvangen een bericht met een link naar deze online selfservice. De klant kan gebruik maken van de selfservice of ervoor kiezen een medewerker te spreken.

Tot 20% meer selfservice

Voicebot selfservice

Routeren naar een medewerker

Altijd de juiste skill-set.

Gesprekken worden gerouteerd naar de juiste medewerker op basis van het onderwerp en de vereiste skills. De medewerker wordt ondersteund met alle relevante informatie om het gesprek efficiënt en correct te kunnen voeren. Door deze fijnmazige routering kunnen nieuwe medewerkers in het begin vragen over eenvoudige en specifieke onderwerpen beantwoorden en dus sneller instromen.

Routeren naar een adviseur

Tot 45 sec besparing per gesprek

Routeren naar een adviseur
Alle relevante informatie

Contacthistorie en klantgegevens verschijnen aan het begin van het gesprek op het scherm van de medewerker.

Vraag & onderwerp

De ingesproken vraag en het classificatieresultaat worden weergegeven, waardoor de medewerker direct en meer gepersonaliseerd het gesprek kan beginnen.

Goede ondersteuning

Aanvullende informatie over het onderwerp of een antwoordsuggestie uit een kennisbank kan worden weergegeven.

Minder nawerk

Het onderwerp (intent) wordt op basis van de ingesproken vraag automatisch opgeslagen en daardoor kan nawerktijd worden bespaard.

Inzicht

Verbeter uw customer service

Naast de standaard rapportages geeft spraakherkenning inzicht over de afhandeling van het klantcontact per onderwerp. Betreft het een herhaalgesprek? Wordt er veel doorverbonden? Is de routering wel goed? Welke onderwerpen hebben een hoge AHT en lage NPS? Alle mogelijke informatie voor WFM om de routering naar en de inzet van medewerkers te optimaliseren.

Actuele onderwerpen

Door het routeren van gesprekken met spraakherkenning wordt real-time informatie beschikbaar over mogelijke trends en de TOP 5 veel gestelde vragen.

Inzicht voorbeeld 1
Monitoren van routeringen

Worden onderwerpen gerouteerd naar de medewerkers met de juiste skills of wordt er voor bepaalde onderwerpen nog veel doorverbonden?

Information
Ondersteun medewerkers

Gebruik de inzichten om heel gericht medewerkers op bepaalde onderwerpen te trainen.

Inzicht voorbeeld 3

Verbeter uw customer service met Voicebot & AI oplossingen

Let's talk

Get inspired

Gerelateerd nieuws

Get In Touch

How can we help you?

Demo

Curious to see our solutions in action? Fill in your details and we'll contact you to schedule a demo session.​

Contact us by phone

Demo

Benieuwd hoe onze oplossingen werken? Vul je gegevens in en we nemen contact met je op om een demo sessie te plannen.

Let's talk

Waarmee kunnen wij helpen?